Recent Posts

Thursday, September 24, 2009

Guru & KTBM

Hari Pendidikan Khas

Thursday, August 20, 2009

VISI dan MISI

VISI

Mewujudkan satu program

pendidikan khas yang berkesan dan sistematik

MISI

Selepas tamat pendidikan rendah di sekolah ini

Semua murid – murid sekurang-kurangnya

Telah menguasai kemahiran membaca

Menulis dan mengira serta kemahiran mengurus diri.